EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Blok on sitoutunut noudattamaan hyviä tietoturvakäytäntöjä ja noudattaa uudessa EU:n tietosuoja-asetuksessa määrättyjä lakeja. Tältä sivulta löydät tietoa Blok Enterprises Oy:n toteuttamista oikeuksistasi.


Lisätietoa asetuksesta sekä oikeuksistasi löydät myös tietosuojavaltuutetulta.


Lyhyesti

Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen käsittelyn on perustuttuva joko asiakkaan suostumukselle, lainsäätämälle velvollisuudelle tai palvelun toimintaan perustuvalle tarpeelle. Blok Enterprisesin ja sen kiinteistönvälitystoimijoiden näkökulmasta palvelussa kerätyt tiedot perustuvat kaikkiin kolmeen kategoriaan. Välitystyötä hoidetaan aina asiakkaan suostumuksella ja toimeksiannolla. Kiinteistönvälitysliikkeiden toimintaa sekä tietojensäilyttämistä säätelevät lait ja lakien noudattamista valvoo suomessa aluehallintovirasto.


Osana tietosuojauudistusta on myös vaatimus selvittää henkilötiedon käsittelyn kohteille kuinka tietoa säilytetään ja käsitellään sekä toteuttaa käyttäjille tietyt perusoikeudet tarkastaa, siirtää, korjata tietoja tai rajoittaa tiedon prosessointia. Alempana löydät meidän toteutuksemme oikeuksista.


Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus läpinäkyvään tietoon käsittelystä

Jos teit tunnuksen palveluumme, kirjautumisen jälkeen sait nähtäväksesi ja hyväksyttäväksesi Blokin tavan kerätä tai käsitellä sinuun liittyviä henkilötietoja. Tämä sivu on osana oikeuksiasi saada läpinäkyvää tietoa tavastamme kerätä tietoa käyttäjiltämme. Löydät ehdot uudestaan "Näytä ehdot" linkistä ja voit tarvittaessa myös perua ehtoja (ts. rajoittaa käsittelyä).

Jatkossa mikäli lisäämme esimerkiksi analytiikkapalveluita tai muuta henkilötietoihin liittyvää käsittelyä, palvelu pyytää sinua automaattisesti seuraavalla sisäänkirjautumiskerralla tarkastamaan ja hyväksymään ehdot.


Näytä
Oikeus saada pääsy tietoihin

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeuden nojalla rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. Tältä sivulta pääset katselemaan automaattisesti jäljennöksen sinua koskevista tiedoista.

Yksinkertaisesti määriteltynä henkilötietoja ovat tiedot joista henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimi, kotiosoite, valokuva, sähköposti tai IP-osoite. On hyvä tiedostaa että Blokilla on paljon tietoa joka ei ole osana henkilötietorekisteriä, joten näytetyt tiedot eivät kuvasta palvelumme täydellistä tietorakennetta. Voit myös pyytää pääsyä erikseen lomakkeella.


Näytä tietosivu
Oikeus tietojen oikaisemiseen

EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle tietyin poikkeuksin oikeuden tietojen oikaisemiseen. Oikaisemme mahdollisuuksien mukaan rekisterissämme olevia tietoja, mutta varauksin sillä Blokilla on velvollisuus säilyttää esimerkiksi myyntitoimeksiantoihin liittyviä tietoja 5 vuotta.

Olemme myös pyrkineet rakentamaan tietojen oikaisemisen sisään itse palveluun ja on hyvä muistaa että asiakas on itse lähtökohtaisesti vastuussa palveluun syötettyjen tietojen oikeellisuudesta. Emme lähtökohtaisesti syötä henkilötietoja asiakkaan puolesta palveluumme.


Tee oikaisuvaatimus
Oikeus tulla unohdetuksi

EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle tietyin poikkeuksin oikeuden tulla unohdetuksi. Suomen kiinteistönvälityslain mukaan meillä on kuitenkin vaatimus säilyttää toimeksiantoon liittyviä tietoja vähintään 5 vuoden ajan toimeksiannon päättymisestä (2000/1075 § 10).

Tämän johdosta asiakas voi tehdä poistopyynnön, mutta hyvin todennäköisesti emme pysty täyttämään sitä esimerkiksi aktiivisten ja valmiiden toimeksiantojen tai ostotarjousten osalta. Tietojen poistaminen on myös pyritty rakentamaan sisään palveluun, jotta erillisiä poistopyyntöjä ei tarvitsisi tehdä.


Tee poistopyyntö
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen. Tarjoamme tämän vaihtoehdon, mutta käytännössä se johtaa tilin poistamiseen käytöstä ja mahdollisen toimeksiantojen keskeyttämiseen. Jo sovittuja kauppoja, lähetettyjä tai hyväksyttyjä tarjouksia ei voi kuitenkaan peruuttaa käsittelyn rajoittamisella.


Rajoita käsittelyä
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot rekisterinpitäjältä toiselle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle tiedot on toimitettu. Blokilla voimme toimittaa tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle pyynnöstä. Tiedot vastaavat sinullekin luovutettuja tietoja.


Pyydä tietojen siirtämistä